ควรใช้สายไฟแบบไหน

วิธีเลือกใช้สายไฟให้เหมาะสม กับชนิดสายไฟทั้ง 2 ประเภทของงาน เพื่อไม่ให้เกิดการผิดพลาดและเป็นอันตรายเมื่อนำไปใช้งาน

ชนิดของสายไฟ

สายไฟจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆคือ สายสำหรับไฟแรงดันต่ำและสำหรับไฟแรงดันสูง ซึ่งในการใช้งานก็จะแตกต่างกันออกไป และในบทความนี้จะกล่าวถึงสายไฟที่ใช้ตามอาคารบ้านเรือน ที่นิยมใช้กันอย่างมาก เราจะเรียกว่า สายไฟแรงดันต่ำ

สำหรับประเทศไทย สายไฟแรงดันต่ำจะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เพราะ ตามมาตรฐานแล้วสายไฟแรงดันต่ำจะมีหลายขนาด (พื้นที่หน้าตัด) ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ ซึ่งจะทนแรงดันไฟฟ้าได้ตั้งแต่ 300 โวลต์ ถึง 750 โวลต์ สายไฟตามมาตรฐาน ที่เหมาะจะนำไปใช้งาน ผมจะขอเรียกว่า

1 สายไอวี (IV) สายชนิดนี้เป็นสายเดียวหรือแกนเดี่ยวชนิดทนแรงดันไฟ 300 โวลต์ ซึ่งในการใช้งาน ถ้าเดินสายลอยต้องยึดด้วยวัสดุฉนวน แต่จะต้องเดินไฟในสถานที่แห้งเท่านั้น

2 สายวีเอเอฟ (VAF) เป็นสายชนิดทนแรงดัน 300 โวลต์ ตามฝาผนังด้วยเข็มขัดรัดสาย (Clip) หรือเดินในช่องเดินสาย แต่ห้ามเดินฝังดินโดยตรง เท่านั้น

แต่ยังไงแล้วก็ต้องระวังให้เป็นอย่างมากในการเลือกใช้ สายไฟ เพราะต้องระวังอย่างมากให้การเลือกสายไฟให้เหมาะสม และ ต้องระวังพวกสัตว์ต่างๆ จะมากัดสายไฟของคุณอีกด้วย ดังนั้นแล้ว ข้อมูลที่ผมไปได้กล่าวไป จะต้องมีประโยชน์กับคุณอย่างแน่นอน